Media / Downloads

#Krakowice2018. Media contact
media@krakowice.com
Media accreditations:
www.xiiunescocreativecitiesannualmeeting.evenea.pl

Local spokesmen:
Łukasz Kałębasiak – Katowice City of Gardens
lukasz.kalebasiak@miastoogrodow.eu

Michał Zalewski – Kraków Festival Office
mzalewski@biurofestiwalowe.pl#Krakowice2018: Film summary: 
#Krakowice2018: Streaming archive

#Katowice: ICORN Briefing

#Krakowice2018: Event photos
#Krakowice2018: Informacje ogólne / General info
#Krakowice2018: General photos
#Krakowice2018: Statistic delegate
#Krakowice2018: Events open to the public
#Krakowice2018: Social media graphics
#Krakowice2018: Spotkanie koordynatorów sektorów kreatywnych UNESCO (PL)
#Krakowice2018. Agenda ONZ 2030, po co nam ideały? (PL)

#Krakowice2018. Rola kultury w Agendzie ONZ 2030 (PL)